Promotie -10% met code 10promo
hello@artforma.com
Schrijf ons een e-mail
Chatten via Messenger
Chatten via WhatsApp

I. Definities

De in het Reglement gebruikte termen betekenen:

1. Klant - een natuurlijke persoon, rechtspersoon of een organisatorische eenheid die geen rechtspersoon is, waarvan de specifieke bepalingen rechtsbevoegdheid verlenen, die een verkoopcontract sluit met de Verkoper als onderdeel van de Winkel.

2. Consument - een natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat met de Verkoper die niet rechtstreeks verband houdt met diens zakelijke of professionele activiteit. De bepalingen van het Reglement met betrekking tot de consument zijn ook van toepassing op een natuurlijke persoon die een overeenkomst sluit die rechtstreeks verband houdt met zijn handelsactiviteit, wanneer uit de inhoud van deze overeenkomst blijkt dat deze voor die persoon niet van professionele aard is, met name voortvloeiend uit het onderwerp van zijn bedrijfsactiviteit, beschikbaar gesteld op basis van de bepalingen inzake de Centrale Registratie en Informatie over Economische Activiteit.

3. Verkoper - de entiteit die de Store beheert en beheert, d.w.z. FORAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. met zetel te ul. Jeziorna 3, 64-200 Karpicko, NIP: 9231729378, ingeschreven in het register van ondernemers van het nationale gerechtsregister onder KRS-nummer: 0000756639, documentatie en registratiebestanden van het bedrijf worden bewaard door de districtsrechtbank Poznań - Nowe Miasto en Wilda in Poznań , IX Handelsafdeling van het nationale gerechtsregister . Contact met Verkoper is mogelijk via:

4. Reglement - dit document waarin de algemene verkoopvoorwaarden en de regels voor het aanbieden van elektronische diensten als onderdeel van de Artforma Online Store worden gedefinieerd.

5. Online winkel (Winkel) – online winkel opererend onder de naam Artforma beschikbaar op artforma.nl.

6. Goederen– producten die worden aangeboden in de online winkel.

7. Verkoopcontract – een contract dat op afstand wordt gesloten tussen de Verkoper en de Klant via de Online Winkel.

8. Bestelling– Intentieverklaring van de Klant, rechtstreeks gericht op het sluiten van een Verkoopovereenkomst, waarbij met name het type en het aantal Goederen wordt gespecificeerd.

 

II. Algemeen

1. Dit Reglement definieert de regels voor het gebruik van de online winkel die beschikbaar is op: artforma.nl/. De klant dient het Reglement te lezen voordat hij een account in de Store registreert, omdat dit zijn rechten en plichten bepaalt.

2. Dit reglement is het reglement bedoeld in art. 8 van de wet van 18 juli 2022 betreffende de levering van elektronische diensten.

3. Dit Reglement definieert met name:

 • Regels voor registratie en gebruik van een account als onderdeel van de Online Store.
 • Voorwaarden en regels voor het elektronisch plaatsen van bestellingen als onderdeel van de online winkel.
 • Principes voor het sluiten van verkoopovereenkomsten met behulp van de diensten die worden geleverd als onderdeel van de online winkel.

4. Overeenkomstig de verplichting die voortvloeit uit de wet van 18 juli 2002 betreffende het aanbieden van elektronische diensten, alsook gelet op de informatieverplichtingen voorzien in art. 12 sec. 1 punten 19 en 20 van de wet op de consumentenrechten van 30 mei 2014, deelt de verkoper mee dat:

- de technische voorwaarden voor het gebruik van de Store zijn als volgt: elk apparaat waarop een webbrowser kan worden uitgevoerd, zoals: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera.

- Aanvullende technische vereisten:

 • Cookies ingeschakeld
 • JavaScript ingeschakeld,
 • Pop-ups ingeschakeld,
 • Adobe Flash Player 11 of hoger is geïnstalleerd.

- significante interoperabiliteit van de digitale inhoud van de Winkel met de computerhardware en -software van de Klant kan als volgt zijn: bij het uitvoeren van snelle overschrijvingen via het PayPal, Stripe, Braintree.

5. Om de online winkel te gebruiken, moet de klant zelf toegang krijgen tot een computerstation of eindapparaat met internettoegang.

6. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving behoudt Artforma zich het recht voor om de levering van diensten via de Online Store te beperken tot personen die ouder zijn dan 18 jaar. In dat geval zullen potentiële klanten van het bovenstaande op de hoogte worden gesteld.

7. Klanten hebben op elk moment toegang tot dit Reglement via de link op de startpagina van de website artforma.nl/ en kunnen het downloaden en afdrukken alleen.

 

III. Regels voor het gebruik van de online winkel

1. Registratie in de Online Store is optioneel. De Klant kan een bestelling plaatsen zonder zich te registreren in de Winkel na het lezen en accepteren van dit Reglement. Registratie vindt plaats door het invullen en accepteren van het registratieformulier dat beschikbaar is op de website van de Winkel. De voorwaarde voor registratie is toestemming voor de inhoud van het Reglement en het verstrekken van persoonsgegevens die als verplicht zijn gemarkeerd.

2. Om de veiligheid van de overdracht van berichten en gegevens in verband met de diensten die als onderdeel van de online winkel worden geleverd te waarborgen, neemt de verkoper technische en organisatorische maatregelen die passen bij de mate van bedreiging van de veiligheid van de geleverde diensten, in het bijzonder maatregelen om ongeoorloofde verkrijging en wijziging van persoonlijke gegevens die via internet worden verzonden, te voorkomen.

3. De klant is in het bijzonder verplicht om:

 • gebruik de online winkel op een manier die in overeenstemming is met de algemeen geldende wetgeving, de bepalingen van de voorschriften en de algemene principes van het gebruik van internet.
 • om geen inhoud te leveren of te verzenden die wettelijk verboden is, b.v. inhoud die geweld promoot, lasterlijk is of persoonlijke rechten en andere rechten van derden schendt,
 • de online winkel gebruiken op een manier die de werking ervan niet verstoort, met name door specifieke software of apparaten te gebruiken,
 • geen acties ondernemen die bestaan uit het verzenden of plaatsen van ongevraagde commerciële informatie (spam) als onderdeel van de Online Store,
 • de Online Winkel gebruiken op een manier die niet hinderlijk is voor andere Klanten en voor de Verkoper,
 • alle inhoud die als onderdeel van de Online Store is geplaatst, alleen gebruiken voor persoonlijk gebruik voor niet-commerciële doeleinden,

4. De verkoper kan de klant het recht ontnemen om de online winkel te gebruiken en zijn toegang tot sommige of alle bronnen van de online winkel met onmiddellijke ingang beperken in geval van schending door de klant van de voorschriften, in het bijzonder wanneer de Klant:

 • onjuiste, onnauwkeurige of verouderde gegevens verstrekt tijdens de registratie in de online winkel, misleidend of inbreuk makend op de rechten van derden.
 • via de online winkel de persoonlijke rechten van derden heeft geschonden, in het bijzonder de persoonlijke rechten van andere klanten van de online winkel,
 • ander gedrag heeft gepleegd dat door de Verkoper wordt beschouwd als gedrag dat in strijd is met de toepasselijke wetgeving of algemene principes van het gebruik van internet of dat schadelijk is voor de goede naam van de Verkoper.

5. Een persoon aan wie het recht is ontnomen om de online winkel te gebruiken, mag zich niet opnieuw registreren zonder voorafgaande toestemming van de verkoper.

 

IV. Procedure voor het sluiten van een verkoopovereenkomst

1. De Verkoper verkoopt via de Winkel op afstand van goederen in zijn aanbod. De klant kan zich vertrouwd maken met de belangrijkste kenmerken van de goederen voordat hij een bestelling plaatst op de pagina's van de online winkel met betrekking tot individuele goederen. Om via de Online Winkel een Overeenkomst voor Verkoop op Afstand te sluiten, gaat u naar de website van de Online Winkel en selecteert u de Goederen, waarbij u verdere technische stappen onderneemt op basis van de berichten die aan de Klant worden getoond en de informatie die beschikbaar is op de website.

2. De selectie van de bestelde Goederen door de Klant gebeurt door ze aan het winkelmandje toe te voegen.

3. Bij het plaatsen van de Bestelling - totdat de knop ter bevestiging van het plaatsen van de Bestelling is ingedrukt - heeft de Klant de mogelijkheid om de ingevoerde gegevens en de geselecteerde Goederen te wijzigen. Volg hiervoor de berichten die aan de Klant worden getoond en de informatie die beschikbaar is op de website.

4. Nadat de Klant alle benodigde gegevens heeft verstrekt, wordt een samenvatting van de geplaatste Bestelling weergegeven. De samenvatting van de geplaatste Bestelling zal onder andere bevatten: beschrijving van geselecteerde goederen of diensten, eenheidsprijzen van goederen, totale prijs, informatie over de toegekende korting, de waarde van de bestelling en alle andere kosten, inclusief leveringskosten, evenals het afleveradres, factuurgegevens en de gekozen betaalmethode.

5. Om een bestelling te plaatsen, is het noodzakelijk om de inhoud van het Reglement te accepteren, persoonlijke gegevens te verstrekken die als verplicht zijn gemarkeerd en op de knop "Bestelling met betalingsverplichting" te drukken. Het plaatsen van een bestelling vereist telkens voorafgaande lezing van de voorschriften en acceptatie van de voorwaarden ervan als bindend.

6. Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de Klant op het opgegeven e-mailadres een bevestiging van de totstandkoming van de overeenkomst op afstand op een duurzame gegevensdrager, met daarin tevens de toepasselijke inhoud van het Reglement. Het contract wordt als gesloten beschouwd na ontvangst van de bevestiging van de bestelling door de verkoper.

7. In geval van onbeschikbaarheid van sommige van de Goederen die onder de Bestelling vallen of als de levertijd langer is dan 14 dagen, wordt de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht zonder het sluiten van de overeenkomst op afstand te bevestigen en kan hij beslissen over de wijze van uitvoering van de bestelling (aanvaarding van de aangegeven levertijd; uitvoering van de bestelling met betrekking tot sommige Goederen; volledige annulering van de bestelling).

8. Bij gebreke van ontvangst van de bevestiging van het sluiten van een overeenkomst op afstand op een duurzame gegevensdrager op het door de Klant opgegeven e-mailadres of het niet ontvangen van informatie over de onbeschikbaarheid van sommige Goederen binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling, zal de De klant dient onmiddellijk contact op te nemen met de verkoper.

9. De koopovereenkomst wordt gesloten in de Nederlandse taal en maakt integraal deel uit van de bepalingen van dit Reglement voor zover deze niet in strijd zijn met de koopovereenkomst zelf.

10. Het vastleggen, beveiligen en delen van de bestelgegevens en het Reglement vindt plaats in de vorm van een bericht naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. Klanten die een account hebben aangemaakt in de online winkel hebben extra toegang tot hun eerdere bestellingen als onderdeel van de functionaliteit van de online winkel.

 

V. Bezorging

1. De levering van de Goederen is beperkt tot het gebied van Nederland en vindt plaats op het adres dat door de Klant is opgegeven bij het plaatsen van de Bestelling. Levering van de Goederen buiten Nederland vindt plaats via individuele afspraken tussen de Verkoper en de Klant.

2. De levering van de bestelde Goederen wordt uitgevoerd via een koerier. Om logistieke redenen biedt de Verkoper niet de mogelijkheid om de Bestelling persoonlijk af te halen in zijn vaste winkel of op een andere plaats.

3. In de regel is de levering gratis, ongeacht de door de Klant gekozen betalingsmethode en de plaats van levering. Eventuele extra leveringskosten kunnen als optie worden aangegeven bij het plaatsen van de bestelling en vereisen de goedkeuring van de klant.

4. De levertijd is maximaal 23 werkdagen, de productietijd maximaal 11 werkdagen en de levertijd maximaal 7 werkdagen. De levertijd wordt gerekend vanaf de datum van bevestiging van de bestelling van de klant door de verkoper.

5. Als de Klant een Consument is, draagt de Verkoper het risico van onopzettelijke beschadiging of verlies van de Goederen tijdens het transport. De Klant dient de zending tijdig en op de voor dit soort zendingen geaccepteerde wijze te inspecteren. Als de Goederen worden afgeleverd met duidelijke schade of verliezen tijdens het transport, moet de Klant, indien mogelijk, een dergelijk defect zo snel mogelijk aan de vervoerder (koerier) en de Verkoper melden en andere maatregelen nemen die nodig zijn om de mogelijke aansprakelijkheid van de vervoerder te bepalen , in het bijzonder door de staat van de zending te bevestigen. Een vertraging bij het melden van een dergelijk defect heeft geen negatieve gevolgen voor de Klant, in het bijzonder heeft het geen invloed op de aansprakelijkheid van de Verkoper voor niet-conformiteit van de goederen met het contract (punt IX van het Reglement). Een snellere melding van geconstateerde schade tijdens het transport stelt de verkoper echter in staat de klacht sneller te herkennen en stelt de verkoper in staat om zijn eigen claims tegen de vervoerder of transportverzekeraar in te dienen.

 

VI. Prijzen en betaalmethoden

1. De prijzen van de Goederen die op de website van de Online Winkel worden weergegeven, zijn in euro's en zijn inclusief alle componenten, inclusief btw en douanerechten.

2. De klant heeft de mogelijkheid om de prijs te betalen:

- PayPal-betaling

- Stripe-betaling

- Braintree-betaling

3. De klant is verplicht de betaling te voldoen binnen 7 dagen na ontvangst van de bevestiging van de totstandkoming van de overeenkomst van de verkoper, tenzij hij heeft gekozen voor betaling bij aflevering in geval van rembours.

4. Als de klant geïnteresseerd is in het ontvangen van een btw-factuur, moet hij de verkoper hiervan op de hoogte stellen op het moment van het plaatsen van de bestelling (door de juiste optie op het bestelformulier te selecteren) en de verkoper de gegevens verstrekken die nodig zijn om correct een btw-factuur uit te reiken . Alvorens de betaling uit te voeren, kan de verkoper een document uitgeven dat de basis vormt voor het uitvoeren van de betaling - een pro forma factuur.

 

VII. Annulering en wijziging van contractspecificaties

1. Na het plaatsen van een bestelling heeft de Koper het recht om deze binnen 2 werkdagen vanaf het moment van afronden van de bestelling te wijzigen of te annuleren. Onder afronden wordt verstaan het doen van een betaling of het kiezen voor een levering onder rembours (betaling bij ontvangst van de zending).

2. Alle informatie met betrekking tot de wijziging van de orderspecificatie of de annulering ervan, is de koper verplicht om de verkoper per e-mail te verstrekken op het volgende adres: service@artforma .pl. Om het contact te vergemakkelijken, verdient het de voorkeur om het ordernummer te vermelden waarop de wijziging of annulering van toepassing is.

3. Elke wijziging van de originele specificatie zal resulteren in een wijziging in de orderprijs, die de koper verbindt zich te dekken en de noodzaak om administratiekosten van 20€ te betalen.

4. In geval van annulering van de bestelling wordt de waarde van de retourzending verminderd met de administratiekosten van 20€.

5. Wijzigingen en annuleringen na de opgegeven periode worden niet in aanmerking genomen vanwege het bedrijfsprofiel van de verkoper, dat voortvloeit uit de productpersonalisatie van elke bestelling.

 

VIII. Recht om een overeenkomst op afstand te herroepen

De Verkoper informeert dat de meeste Goederen die in de Online Winkel worden aangeboden volledig op de individuele bestelling van de Klant zijn gemaakt en zijn aangepast aan zijn behoeften. De meeste goederen die in de online winkel worden aangeboden, zijn daarom niet-geprefabriceerde goederen, vervaardigd volgens de specificaties van de consument of om aan zijn individuele behoeften te voldoen. Volgens art. 38 punt 3 van de Wet op de consumentenrechten, met betrekking tot overeenkomsten waarvan het onderwerp de goederen in kwestie zijn, heeft de consument niet het recht om zich terug te trekken uit een overeenkomst op afstand.
Met het bovenstaande in gedachten geeft de Verkoper aan dat het hieronder beschreven herroepingsrecht alleen van toepassing is op producten uit de Valentina collectie (meubelsets).

1. De klant die consument is, heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen volgens de bepalingen van de wet van 30 mei 2014 betreffende de consumentenrechten. De termijn van veertien dagen gaat in vanaf het in bezit nemen van de goederen door de Klant of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, en in het geval van veel goederen die afzonderlijk, in partijen of in gedeelten worden geleverd, vanaf het in bezit nemen de laatste goederen, hun partij of onderdeel. Om de deadline te halen, volstaat het om een verklaring te sturen voordat deze verstrijkt. Een verklaring van herroeping van het contract kan op elke manier worden ingediend, bijvoorbeeld via:

2. De Klant kan ook een verklaring van herroeping van de overeenkomst indienen met behulp van het formulier opgenomen in Bijlage 2 van de Wet van 30 mei 2014 betreffende de rechten van de consument, waarvan het model ook hieronder is opgenomen in het Reglement. Dit sjabloon wordt bovendien samen met de bevestiging van de sluiting van de overeenkomst op afstand op een duurzame gegevensdrager geleverd.

3. In geval van herroeping van het contract door de klant, zal de verkoper onmiddellijk - maar niet later dan veertien dagen na de datum van ontvangst van de verklaring van de klant over herroeping van het contract - alle door hem gedane betalingen aan de klant terugbetalen, inclusief de kosten voor het bezorgen van het artikel.

4. Indien de Klant heeft gekozen voor een andere wijze van levering van de goederen dan de door de Verkoper aangeboden goedkoopste gebruikelijke wijze van levering, is de Verkoper niet verplicht de Klant te vergoeden voor door hem gemaakte extra kosten die de kosten van de goedkoopste gebruikelijke wijze van levering te boven gaan. aangeboden door de Verkoper.

5. De verkoper zal de betaling terugbetalen met dezelfde betaalmethode die de klant heeft gebruikt.

6. De verkoper kan de terugbetaling van betalingen die hij van de klant heeft ontvangen inhouden tot hij de goederen terug heeft ontvangen of tot de klant een bewijs van teruggave levert, afhankelijk van welke gebeurtenis zich het eerst voordoet.

7. In geval van herroeping van het contract is de Klant verplicht om de gekochte goederen onmiddellijk, binnen een termijn van maximaal veertien dagen, volledig terug te sturen (samen met onder meer de gebruikershandleiding en andere documenten), in een staat van maximaal de manier van gebruik die nodig is om de aard, kenmerken en het functioneren van dingen vast te stellen. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de goederen. Om de deadline te halen, volstaat het om het artikel voor de vervaldatum terug te sturen. Het wordt aanbevolen om de gekochte goederen binnen deze periode terug te sturen naar het volgende adres: FORAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Jeziorna 3, 64-200 Karpicko.

8. De klant is aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen als gevolg van het gebruik ervan op een manier die verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, tenzij de verkoper de consument niet heeft geïnformeerd over de recht om te contracteren in overeenstemming met de vereisten van art. 12 sec. 1 punt 9 van de wet van 30 mei 2014 betreffende consumentenrechten. Vanwege het onderwerp van het transport raadt de verkoper een verzendverzekering aan bij het retourneren van de goederen, maar vereist dit niet.

9. De consument heeft niet het recht om een overeenkomst op afstand te herroepen met betrekking tot overeenkomsten:

 • bij levering van diensten: indien de ondernemer de dienst volledig heeft uitgevoerd met uitdrukkelijke instemming van de consument, aan wie hij voor aanvang van de dienst is meegedeeld dat hij na uitvoering van de dienst door de ondernemer het recht verliest terugtrekken.
 • waarbij de prijs of vergoeding afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich kunnen voordoen vóór het verstrijken van de termijn voor herroeping van de overeenkomst van dienstverlening met eigenschappen die door de consument in de bestelling zijn opgegeven geplaatst door hem of nauw verwant aan zijn persoon.
 • waarbij het onderwerp van de dienst een niet-geprefabriceerd product is, vervaardigd volgens de specificaties van de consument of dienend om aan zijn individuele behoeften te voldoen.
 • waarbij het onderwerp van de service goederen zijn die snel bederven of een korte houdbaarheid hebben.
 • waarbij het onderwerp van de service goederen zijn die in een verzegelde verpakking zijn geleverd en die na opening van de verpakking om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden geretourneerd, als de verpakking na levering is geopend.
 • waarbij het onderwerp van de dienst goederen zijn die door hun aard na levering onlosmakelijk verbonden zijn met andere goederen.
 • waarbij het onderwerp van de dienst alcoholische dranken zijn, waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van het verkoopcontract, en waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden en waarvan de waarde afhangt van marktschommelingen over waarover de ondernemer geen controle heeft.
 • waarin de consument uitdrukkelijk heeft geëist dat de ondernemer bij hem langskomt voor dringende reparatie of onderhoud; als de ondernemer andere diensten levert dan de consument heeft gevraagd, of andere zaken levert dan reserveonderdelen die nodig zijn voor reparatie of onderhoud, heeft de consument het recht om de overeenkomst met betrekking tot aanvullende diensten of zaken te herroepen.
 • waarin het onderwerp van de dienst geluids- of beeldopnamen of computerprogramma's zijn die in een verzegelde verpakking worden geleverd, als de verpakking na levering is geopend.
 • voor de bezorging van kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van een abonnementsovereenkomst.
 • beëindigd door openbare veiling.
 • voor het verlenen van accommodatiediensten anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuur, gastronomie, diensten in verband met vrijetijdsbesteding, amusement, sport of culturele evenementen, als het contract de dag of periode van dienstverlening vermeldt.
 • voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is vastgelegd, als de uitvoering van de dienst is begonnen met uitdrukkelijke instemming van de consument vóór het verstrijken van de termijn voor herroeping van de overeenkomst en na hem door de ondernemer op de hoogte te hebben gesteld van het verlies van het recht om het contract te herroepen.

 

IX. Klachten met betrekking tot Goederen

Geldt voor de Klant die Consument is:

1. Alle in de Winkel aangeboden goederen zijn gloednieuw, vrij van juridische gebreken en legaal op de Nederlandse markt geïntroduceerd. Verkoper is wettelijk verplicht goederen vrij van gebreken te leveren. De aansprakelijkheid van de Verkoper voor de kwaliteit van de door de wet verleende dienst wordt geregeld door de algemeen geldende bepalingen inzake het gebrek aan overeenstemming van de goederen met het contract, in het bijzonder hoofdstuk 5a van de wet van 30 mei 2014 betreffende de rechten van de consument.

2. In geval van niet-conformiteit van de goederen met het contract, kan de klant een klacht indienen bij de verkoper in welke vorm dan ook, met name schriftelijk op het volgende adres: FORAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Jeziorna 3, 64-200, Karpicko of via e-mail naar het volgende adres: service@artforma.nl. In de klacht wordt aanbevolen om:

 • het verstrekken van informatie over het onderwerp van de klacht, met name het type en de datum van het defect
 • definitie van het verzoek met betrekking tot de methode om het defect te verwijderen (vervanging van de goederen door een nieuwe, reparatie van de goederen en vervolgens prijsverlaging of terugtrekking uit het contract)
 • het verstrekken van de contactgegevens van de klager

wat de behandeling van de klacht door de Winkel zal vergemakkelijken en versnellen. De in de vorige zin genoemde aanbevelingen zijn slechts niet-bindende richtlijnen en hebben op geen enkele wijze invloed op de effectiviteit van ingediende klachten zonder de aanbevolen informatie te verstrekken.

3. Als het nodig is om de klacht in overweging te nemen, zal de Klant de Verkoper de goederen bezorgen waarop de klacht betrekking heeft, die gerepareerd of vervangen moeten worden. De verkoper haalt de goederen op eigen kosten bij de klant op. Indien de goederen werden geïnstalleerd voordat de niet-conformiteit van de goederen met het contract werd vastgesteld, demonteert de Verkoper de goederen en zet ze na reparatie of vervanging weer in elkaar, of laat deze werkzaamheden op eigen kosten uitvoeren.

4. Om het onderzoek van de klacht te bespoedigen, kan de Klant het onderzoek van de klacht op afstand mogelijk maken, met name door foto's te verstrekken of door inzage in de videoconferentiemodus mogelijk te maken. Om ongemak te voorkomen, kan de Klant gebruik maken van de mogelijkheid om de klacht op afstand te onderzoeken, ook in het geval dat levering van het product mogelijk is, een dergelijke beslissing beperkt geen van de rechten van de Klant.

5. De verkoper is verplicht de klacht van de consument binnen 14 dagen na ontvangst te beantwoorden. In geval van een verzoek om de goederen te vervangen, hun gebreken te verhelpen of een verklaring van herroeping van het contract in te dienen op basis van de bepalingen inzake het gebrek aan overeenstemming van het goed met het contract (hoofdstuk 5a van de wet van 30 mei 2014 betreffende de consumentenbescherming) rechten), is de Koper verplicht om de Verkoper de goederen ter reparatie of vervanging te verstrekken.

6. Indien de Verkoper de klacht ongegrond acht, worden de goederen samen met de relevante informatie aan de Klant geleverd.

7. In geval van ongerechtvaardigd verzuim om de goederen op te halen, kan de Klant de goederen zelf ophalen bij het magazijn van de Verkoper, op een geschikt tijdstip (op een werkdag van 9.00 uur tot 15.00 uur) nadat hij de Verkoper heeft geïnformeerd over de geselecteerde datum. Eventuele herlevering van de goederen door de Verkoper of levering op een ander aangegeven adres is mogelijk via een afzonderlijke overeenkomst tussen de Verkoper en de Klant.

8. De verkoper is aansprakelijk voor het gebrek aan overeenstemming van de goederen met het contract dat bestond op het moment van levering en dat binnen twee jaar vanaf dat moment werd onthuld. Het gebrek aan overeenstemming van de goederen met het contract, dat binnen twee jaar vanaf het moment van levering van de goederen aan het licht kwam, wordt vermoed te hebben bestaan op het moment van levering, tenzij het tegendeel wordt bewezen of het vermoeden niet verenigbaar is met de aard van de goederen of de aard van het gebrek aan overeenstemming van de goederen met de overeenkomst. .

9. Voor sommige Goederen verleent de Verkoper een bijkomende garantie volgens de voorwaarden voorzien in het garantiedocument. De door de verkoper verstrekte garantie sluit, beperkt of schorst de rechten van de klant die een consument is niet uit onder de bepalingen inzake niet-conformiteit van de goederen met het contract.

Geldt voor een niet-Consumentenklant:

1. Voor Klanten die geen Consument zijn in de zin van punt I sub 2 van dit Reglement, geldt ingevolge art. 558 § 1 van het Burgerlijk Wetboek, sluiten de partijen de aansprakelijkheid van de Verkoper uit onder de garantie voor gebreken in het verkochte goed.

2. De enige aansprakelijkheid onder de garantie waarnaar in het vorige punt wordt verwezen, belet de Verkoper niet om een garantie te verlenen voor geselecteerde Goederen of in het kader van individuele onderhandelingen met een Klant die geen Consument is.

 

X. Klachten over de levering van elektronische diensten

1. De Verkoper neemt maatregelen om de goede werking van de Online Winkel te verzekeren, voor zover dit voortvloeit uit de huidige technische kennis en verbindt zich ertoe om eventuele door Klanten gemelde onregelmatigheden binnen een redelijke termijn te verwijderen.

2. De Klant kan de Verkoper op de hoogte stellen van eventuele onregelmatigheden of onderbrekingen in de werking van de Online Winkel. Onregelmatigheden met betrekking tot het functioneren van de online winkel moeten elektronisch worden gemeld op het volgende e-mailadres: service@artforma.nl

3. Bij een klacht over onregelmatigheden die verband houden met het functioneren van de Online Winkel, dienen het type en de datum van de onregelmatigheid te worden vermeld.

4. De verkoper zal de klacht onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van ontvangst beantwoorden.

 

XI. Buitengerechtelijke methoden voor het afhandelen van klachten en het indienen van vorderingen

1. De verkoper informeert over de mogelijkheid om buitengerechtelijke methoden te gebruiken voor het afhandelen van klachten en het indienen van claims. Het gebruik ervan is vrijwillig en kan alleen plaatsvinden als beide partijen bij het geschil ermee instemmen.

 • De consument kan het starten van een procedure voor buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen met betrekking tot de gesloten Koopovereenkomst aanvragen bij de Handelsinspectie, conform art. 36 van de wet van 15 december 2000 op de handelsinspectie (Staatsblad 2001 nr. 4, item 25, zoals gewijzigd).
 • De consument kan ook verzoeken om een geschil met betrekking tot de gesloten verkoopovereenkomst te laten beslechten door een permanent scheidsgerecht dat werkzaam is bij de bevoegde provincie-inspectie van de Handelsinspectie, in overeenstemming met art. 37 van de wet van 15 december 2000 op de handelsinspectie (Staatsblad 2001 nr. 4, item 25, zoals gewijzigd).
 • De Europese Commissie biedt ook een platform voor online geschillenbeslechting tussen consumenten en ondernemers (ODR-platform). Het is beschikbaar op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2. Gedetailleerde informatie over de beslechting van consumentengeschillen, inclusief de mogelijkheid voor de consument om buitengerechtelijke methoden te gebruiken om klachten te behandelen, claims in te dienen en de regels voor toegang tot deze procedures zijn beschikbaar op het hoofdkantoor en op de websites van de provincie-inspecties van de Trade Inspectie en op: https://uokik.gov. pl/spory_konsumenckie.php

 

XII. Slotbepalingen

1. Alle geschillen die ontstaan in verband met de uitvoering van verkoopovereenkomsten tussen de Verkoper en de Klant zullen in de eerste plaats worden beslecht door middel van onderhandelingen, met de bedoeling het geschil in der minne te schikken.

2. Beslechting van eventuele geschillen die ontstaan tussen de Verkoper en de Klant die geen Consument is, is onderworpen aan de rechtbank die bevoegd is voor de zetel van de Verkoper.

3. In aangelegenheden die niet onder dit Reglement vallen, zijn de bepalingen van de toepasselijke wetgeving van toepassing, in het bijzonder de bepalingen van de Wet van 23 april 1964. Burgerlijk Wetboek (geconsolideerde tekst, Staatsblad van 2014, item 121, zoals gewijzigd) en de Wet van 30 mei 1964. 2014 over consumentenrechten (Staatsblad van 2014, item 827).

4. Op met de Verkoper gesloten overeenkomsten is het Poolse recht van toepassing. In het geval van consumentencontracten worden de dwingende bepalingen van het land van de woonplaats van de consument in acht genomen en wordt de consument door deze bepalingen beschermd, ongeacht de keuze van het Poolse recht als toepasselijk recht.

Sjabloon voor herroeping

(dit formulier moet alleen worden ingevuld en geretourneerd als u het contract wilt herroepen)

- FORAM naamloze vennootschap sp. k. (KRS: 0000756639), ul. Jeziorna 3, 64-200 Karpicko,

– Ik/Wij(*) ____________________________________________________________ Hierbij informeer/wij (*) over mijn/onze herroeping van de verkoopovereenkomst van de volgende artikelen(*) de overeenkomst voor de levering van de volgende artikelen(*) de overeenkomst voor een specifieke taak die betrekking heeft op de uitvoering van de volgende items(*)/ voor de levering van de volgende dienst(*)

– Datum van contractafsluiting(*)/ontvangstbewijs(*)

__________________________________________

– Voor- en achternaam van de consument(en)

__________________________________________

– Adres van de consument(en)

__________________________________________

– Handtekening van de consument(en) (alleen als het formulier op papier wordt verzonden)

– Datum____________________________________________________________________________________________

(*) Doorhalen wat van toepassing is.

Bekijk onze recensies op  

Bekijk meer