Promotie -10% met code 10promo
service@artforma.nl
Schrijf ons een e-mail
Chatten via Messenger
Chatten via WhatsApp

I. VOORSCHRIFTEN VAN DE ONLINE WINKEL

Definities In de voorschriften gebruikte termen betekenen:

1. Klant - Klant - een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een organisatie-eenheid die geen rechtspersoon is en waarvan de bijzondere bepalingen handelingsbekwaamheid verlenen, die bestellingen binnen de winkel plaatst

2. Consument - in overeenstemming met art. 22 [1] van het Burgerlijk Wetboek: een natuurlijke persoon die een rechtshandeling met een ondernemer doet die niet rechtstreeks met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit verband houdt.

3. Burgerlijk Wetboek - de wet van 23 april 1964 (Staatsblad nr. 16, punt 93, zoals gewijzigd)

4. Voorschriften - deze verordeningen, die de algemene verkoopvoorwaarden en de principes van elektronische diensten als onderdeel van de online winkel van Artforma bepalen

5. Online winkel (Winkel) - Internet service beschikbaar op www.artforma.nl/, waarmee de klant in het bijzonder bestellingen kan plaatsen

6. Producten/Goederen - producten, die in de online shop aangeboden worden

7. Koopovereenkomst - een koopovereenkomst van goederen in de zin van het Burgerlijk Wetboek, gesloten tussen Artforma en de klant, gesloten via de website van de winkel

8. De wet op de consumentenrechten - de wet van 30 mei 2014 betreffende consumentenrechten (Staatsblad van 2014, punt 827)

9. De wet op elektronisch verleende diensten - de wet van 18 juli 2002 betreffende de elektronisch verleende diensten (Staatsblaad Nr. 144, punt 1204 met wijzigingen)

10. Bestelling - de wilsverklaring van de klant gericht rechtstreeks op het sluiten van de koopovereenkomst, die vooral het type en de hoeveelheid van de goederen bepalen.

 

 

II. Algemene bepalingen

1. Deze voorschriften bepalen de regels voor het gebruik van de online winkel die op www.artforma.nl/is beschikbaar.

2. Deze voorschriften zijn de voorschriften. waarnaar in art. 8 van de wet op elektronisch verleende diensten wordt verwezen.

3. De online winkel van Artforma, werkend op www.artforma.nl/, wordt beheerd door FORAM Sp. z o.o. sp. k., Jeziorna 3, Karpicko, 64-200, Karpicko, NIP: 9231729378, REGON: 381749814. De economische activiteit is geregistreerd in het Centraal Register en Informatie over Economische Activiteit (CEIDG), die door de bevoegde minister is van ekonomische zaken wordt bijgehouden. +44 203 808 5213

4. Deze voorschriften specificeren vooral:

- regels voor het registreren en gebruiken van een account als onderdeel van een online winkel;

- bepalingen en voorwaarden voor het online indienen van bestellingen als onderdeel van een online winkel;

- bepalingen inzake sluiten van verkoopovereenkomsten met het gebruik van elektronisch verleende diensten als onderdeel van de online winkel.

5. Het gebruik van de online winkel is mogelijk op voorwaarde dat het IT-systeem, welke door de klant wordt gebruikt, aan de volgende minimale technische vereisten voldoet: Toegang tot internet. Internetbrowser (bijvoorbeeld Google Chrome, Internet Explorer, Opera, etc.)

6. Om de online winkel te gebruiken, moet de klant zelf toegang tot een computerstation of terminalapparaat met toegang tot internet krijgen.

7. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, behoudt Artforma zich het recht om de levering van diensten via de Online winkel alleen voor personen te beperken, die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. In dit geval zullen potentiële klanten van het bovenstaande op de hoogte worden gebracht.

8. Klanten kunnen op elk gewenst moment toegang tot deze voorschriften via de link op de startpagina van de site www.artforma.nl/ hebben, alsook te downloaden en af te drukken.

 

 

III. De regels voor het gebruik van de Online Winkel

1. Registratie in de online winkel is optioneel. De klant kan een bestelling zonder zich te registreren bij de winkel plaatsen, na lezen van deze voorschriften en accepteren ervan.

Registratie vindt plaats door invullen en accepteren van het registratieformulier, welke op een van de websites van de Winkel is beschikbaar

De voorwaarde van registratie is om akkoord met de inhoud van de Voorschriften te gaan en om persoonlijke gegevens, die zijn gemarkeerd als verplicht, te verstrekken.

Artforma kan de Klant het recht om de Online Store te gebruiken ontnemen, alsook de toegang tot sommige of volledige bestand van de Online Store met onmiddellijke ingang beperken, indien de Klant de Voorschriften overtreedt, in het bijzonder wanneer de Klant:

- heeft tijdens registratie in de online winkel gegevens verstrekt, die onwaar, onnauwkeurig of zijn verouderd, misleidend of in strijd met de rechten van derden

- heeft een inbreuk op persoonlijke rechten van derden via de online winkel gepleegd, in het bijzonder de persoonlijke rechten van andere klanten van de online winkel

- heeft andere gedragingen toestaan, die door Artforma worden overwogen, als niet stroken met de toepasselijke wetgeving of algemene beginselen van het gebruik van internet of de goede naam van Artform verpest

Een persoon van welke het recht ontnomen is, om de online winkel te gebruiken, mag zich niet opnieuw zonder de voorafgaande toestemming van Artform registreren

2. Om de beveiliging van de berichten- en gegevensoverdraging in verband met de aangeboden diensten op de Website te waarborgen, neemt de Online Winkel technische en organisatorische maatregelen geschikte voor de mate van veiligheidsrisico in verband met geleverde diensten, vooral maatregelen om ongeoorloofde verzameling en wijziging van op internet verzonden persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen.

3. De klant is vooral verplicht om:

- een webwinkel volgens de in Nederland geldende regelgeving, de bepalingen van de voorschriften, evenals de algemene beginselen voor het gebruik van het internet te gebruiken.

- geen wettelijk verboden inhoud te verstrekken of door te sturen, bijvoorbeeld inhoud die geweld bevordert, lasterlijk is of in strijd met persoonlijke rechten en andere rechten van derden is,

- de online winkel te gebruiken volgens manier die de werking ervan niet verstoort, vooral door het gebruik van specifieke software of apparaten,

- geen acties te ondernemen zoals: het verzenden of plaatsen van ongevraagde commerciële informatie (spam) als onderdeel van de online winkel,

- de online winkel te gebruiken volgens manier die niet storend voor andere klanten en voor Artform is,

- alle inhoud gepubliceerde als onderdeel van de online winkel alleen voor persoonlijk gebruik te gebruiken,

 

 

IV. De procedure voor het sluiten van de Koopovereenkomst

1. Om een koopovereenkomst via de online winkel te sluiten, dient u naar de website www.artforma.nl/ gaan en de goederen selecteren met verdere technische stappen op basis van aan de klant getoonde berichten en de informatie, die op de website zijn beschikbaar.

2. De keuze van door de klant de bestelde goederen gebeurt via ze aan de winkelwagen toe te voegen.

3. Tijdens het plaatsen van de Bestelling - totdat de bevestigingsknop van de plaatsing van de Bestelling is ingedrukt - heeft de Klant de mogelijkheid, om de ingevoerde gegevens en het geselecteerde Product te wijzigen. Daartoe dient de berichten volgen, die aan de klant worden getoond en de informatie die op de website zijn beschikbaar.

4. Nadat de Klant aan de Online Winkel heeft alle benodigde gegevens ingedient, wordt een samenvatting van de geplaatste Bestelling getoond. De samenvatting van de geplaatste bestelling zal o.a. beschrijving van geselecteerde goederen of diensten, totale prijs en alle andere kosten bevatten.

5. Om een Bestelling te verzenden, is het noodzakelijk om de inhoud van de Voorschriften te accepteren, persoonlijke gegevens te verstrekken, die als verplicht zijn gemarkeerd en de verzending van de Bestelling bevestigen door op de knop drukken.

6. Informatie over de Goederen die op de websites van de winkel zijn aangeboden, vormt een aanbod in de zin van art. 66 van het Burgerlijk Wetboek. Het verzenden van de bestelling door de klant is een wilsverklaring om een koopovereenkomst met Artform in overeenstemming met deze voorschriften af te sluiten.;
Het contract is afgesloten op het moment van de verkrijging van de klanten Bestelling in het IT-systeem van de Online Winkel, als de Bestelling in overeenstemming met de Voorschriften is.
Na het sluiten van het overeenkomst ontvangt de klant een e-mail met de bevestiging van alle essentiële elementen van een Bestelling.

7. De koopovereenkomst wordt in het Nederlands gesloten in overeenstemming met de regelgeving.

8. Klanten kunnen op elk gewenst moment toegang tot deze voorschriften via de link op de startpagina van de site www.artforma.nl hebben, alsook te downloaden en af te drukken.

Opname, beveiliging en delen van ordergegevens en Algemene Voorwaarden (verkoopregels) gebeurt via e-mail. Eerdere bestellingen kunt u op uw account bekijken, nadat u bent ingelogd.

 

 

V. Levering

1. De levering van de Producten is beperkt tot het gebied van de Nederland en België en vindt het plaats op door de Klant opgegeven adres, ingediend tijdens de Bestelling.

2. De bestelde Producten worden geleverd door:

- Postdienst

Er is geen mogelijkheid om bestelde goederen in onze winkel op te halen.

Leveringskosten: De levering is kosteloos, ongeacht de wijze van betaling en levering. Tijdens indienen van de Bestelling worden extra leveringskosten aangegeven.

3. De levertijd is Levertijd van de Bestelling van 7 tot 15 werkdagen (Productietijd: maximaal 8 werkdagen, Levering: maximaal 7 werkdagen) en telt vanaf de datum van de Bestelling.

4. Productschade veroorzaakt tijdens levering;

Inzake de verkoop op afstand draagt onze Winkel altijd het risico van onopzettelijke schade of verlies van goederen tijdens het transport. Als de goederen tijdens transport duidelijk worden beschadigd, verzoeken wij u vriendelijk om deze defect aan de leverancier te melden en zo snel mogelijk neem u contact met ons op. De vertraging bij het indienen van een dergelijke klacht of het instellen van een contact heeft geen gevolgen voor uw wettelijke claims en uw tevredenheid, in het bijzonder voor uw rechten onder wettelijke garantie voor gebreken (punt VIII van de Voorschriften). Snellere melding van gemerkte schade tijdens transport is voor ons hulp bij het herstel van onze eigen claims tegen de vervoerder of transportverzekeraar.

 

 

VI. Prijzen en betalingsmethoden

1. Prijzen van de Producten zijn in € (Euro) gegeven en omvatten alle componenten, inclusief BTW, invoerrechten en alle andere componenten.

2. De klant heeft de mogelijkheid om te betalen per:

- betaling door overschrijving

- PayU betalingssysteem

- PayPal betalingssysteem

De betaling wordt in rekening gebracht, wanneer de overdracht door de koper wordt verzonden.

 

 

VII. Terugtrekkingsrecht

1. Uitsluiting van het recht op terugtrekking uit de overeenkomst

Het recht op terugtrekking uit de overeenkomst geldt niet voor de levering van niet-geprefabriceerde goederen die tot stand komen op basis van de individuele keuzes of de persoonlijke voorkeuren van de consument.

Producten uit ons assortiment (behalve meubelsets uit de collectie Valentina) worden volledig vervaardigd op individuele bestelling en afgestemd op de behoeften van de consument. Daarom is retour van deze producten niet mogelijk.

2. Recht op terugtrekking uit de overeenkomst

De hieronder beschreven procedure geldt alleen voor producten uit de collectie Valentina (meubelsets).

U heeft het recht om u binnen 14 dagen uit de koopovereenkomst terug te trekken zonder opgaaf van reden. De termijn voor terugtrekking uit de overeenkomst verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u in het bezit bent gekomen of waarop een door u aangewezen derde persoon anders dan de vervoerder in bezit is gekomen van de producten. De verzendkosten van de retourzending van een product komen voor rekening van de klant. Het product moet binnen 14 dagen na het moment van terugtrekking uit de overeenkomst worden verstuurd naar adres: FORAM Sp. z o.o. sp. k., Jeziorna 3, 64-200 Karpicko, Polen, telefoon: +44 203 808 5213. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor beschadiging van de producten tijdens het transport en raden daarom aan om de verzending goed te beveiligen.

Om het recht op terugtrekking uit de overeenkomst uit te oefenen dient u ons (FORAM Sp. z o.o. sp. k., Jeziorna 3, 64-200 Karpicko, service@artforma.nl, telefoon:+44 203 808 5213) op de hoogte te stellen van uw besluit tot terugtrekking d.m.v. een eenduidige verklaring (bijv. per brief, fax of e-mail).
U kunt gebruik maken van het terugtrekkingsformulier maar dit is niet verplicht.
 

Terugtrekkingsformulier

(Dit formulier moet alleen worden ingevuld en teruggestuurd indien u de overeenkomst wenst te herroepen.)

Terugtrekkingsformulier

 

kennisgeving over het uitoefenen van het terugtrekkingsrecht verstuurt voordat de termijn is verstreken.

Gevolgen van terugtrekking uit de overeenkomst;
Als u zich terugtrekt uit deze overeenkomst, worden alle door u voldane betalingen zo snel mogelijk, uiterlijk 14 dagen na ontvangst van uw besluit tot het uitoefenen van het recht op terugtrekking, door ons gerestitueerd.

U bent zelf aansprakelijk voor waardedaling van het bestelde product ten gevolge van ander gebruik dan noodzakelijk was voor het constateren van het karakter, de eigenschappen en het functioneren van het bestelde product .
 

 

VIII. Klachten over Producten

Betreft een Klant die een Konsument is:

We zijn verplicht om goederen zonder gebreken af te leveren. De wettelijke aansprakelijkheidswet voor gebreken van verkochte goederen (garantie voor gebreken) is van toepassing in de mate als bepaald in art. 556 en art. 556 [1] -556 [3] en volgende van Burgerlijk Wetboek.

Klachten kunnen worden ingediend:

- schriftelijk aan: FORAM Sp. z o.o. sp. k., ul. Jeziorna 3, 64-200, Karpicko

- via e-mail naar het volgende adres: service@artforma.nl.

In het geval van het uitoefenen van de rechten onder de garantie - als wij het nodig om de klacht te overwegen achten, bent u verplicht om op onze kosten de gebrekkige goederen op het hierboven vermelde postadres af te leveren. In het geval als vanwege het type van product of de methode van installatie ervan, de levering van de goederen buitengewoon moeilijk zou zijn, moet u deze op de plaats, waar deze zich bevindt, ons ter beschikking stellen. We verbinden ons ertoe om de klacht onmiddellijk te beantwoorden, uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van indiening.

Wij zijn verantwoordelijk voor de garantie als een fysiek gebrek vóór het verstrijken van twee jaar vanaf de datum van levering van de goederen aan u wordt vastgesteld. In het geval als het product van verkoop een gebruikt roerend goed is, duurt de aansprakelijkheid voor de garantie één jaar vanaf de datum van uitgifte.

In de klacht wordt aanbevolen (1) om informatie over het onderwerp van de klacht te verstrekken, vooral het type en de datum wanneer het gebrek heeft ontstaan; (2) om een verzoek met betrekking tot de methode van het gebrek herstellen indienen (vervanging van het product door een nieuw goed, reparatie van het product, verlaging van de prijs, opzegging van de overeenkomst - indien ernstige gebrek vertoond); en (3) om contactgegevens van de klager op te geven. Dit zal de behandeling van de klacht door de Winkel vergemakkelijken en versnellen. De aanbevelingen in de vorige zin zijn alleen in de vorm van niet-bindende aanwijzingen en hebben geen invloed op de effectiviteit van ingediende klachten zonder de verstrekking van de aanbevolen informatie.;

Betreft een klant die geen consument is:

De koper die geen consument is, verliest de rechten onder de garantie als hij de goederen niet op tijd heeft onderzocht en op de manier die bij dergelijke artikelen is geaccepteerd en wanneer de koper heeft de verkoper niet onmiddellijk op de hoogte van het gebrek informeert en als het defect pas later is ontstaan, indien hij de verkoper niet onmiddellijk op de hoogte heeft gesteld. Indien het gebrek wordt niet gemeld, worden de goederen als geaccepteerd beschouwd. Het bovenstaande is niet van toepassing in geval van verzwijging door ons het gebrek. Klachten kunnen schriftelijk aan het adres van de winkel en via e-mail worden ingediend.

 

 

IX. Aanvullende garanties bij de verkoop van Producten in de Winkel

Artforma is een producent van Goederen die in de Winkel verkrijgbaar zijn. Artforma als producent verleent een aanvullende garantie voor zijn Goederen op voorwaarden en gedurende de periode, die op de garantiekaart aan het product verbonden wordt vermeld. De door ons verleende garantie sluit uit, beperkt of schorst geen rechten van de Klant op grond van de bepalingen van de garantie voor gebreken in het verkochte artikel (Punt VIII van de Voorschriften).

 

 

X. Klachten bij de levering van elektronische diensten

1. Artforma neemt acties onder om ervoor te zorgen, dat de Online Winkel volledig correct functioneert, voor zover deze voortvloeit uit de huidige technische kennis en verbindt zich ertoe om binnen een redelijke termijn alle door klanten gemelde onregelmatigheden te verwijderen.

2. De klant kan ons van onregelmatigheden of onderbrekingen in het functioneren van de Online Winkel informeren. Onregelmatigheden met betrekking tot de werking van de Winkel kunnen elektronisch aan het volgende adres worden gemeld: service@artforma.nl

3. In klachten inzake van onregelmatigheden in verband met het functioneren van de Onlinewinkel moeten het type en de datum, wanneer de onregelmatigheid heeft plaatsgevonden, vermelden zijn.

4. We verbinden ons ertoe om de klacht onmiddellijk te beantwoorden, uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van indiening.

 

 

XI. Buitengerechtelijke manieren van de klachtenbehandelingen en rechtsvorderingen

1. Wij informeren dat er mogelijkheden zijn om op buitengerechtelijke manieren de klachtenbehandelingen en rechtsvorderingen te behandelen. Gebruik ervan is vrijwillig en kan alleen plaatsvinden als beide partijen in het geschil akkoord zijn.
- De consument kan verzoeken om bij de handelsinspectie inleiding van een procedure betreffende de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen inzake de gesloten koopovereenkomst te beginnen, in overeenstemming met art. 36 van de wet van 15 december 2000 inzake de handelsinspectie (Staatsblad nr. 4, punt 25, zoals gewijzigd).
- De consument kan ook een verzoek tot erkenning van een geschil inzake de gesloten koopovereenkomst bij een permanente arbitrage
- instantie indienen die bij de relevante dienst voor het voivodeship van de handelsinspectie werkzaam is, in overeenstemming met art. 37 van de wet van 15 december 2000 inzake de handelsinspectie (Staatsblad nr. 4, punt 25, zoals gewijzigd). De Europese Commissie biedt ook een platform voor online geschillenbeslechting tussen consumenten en ondernemers (ODR-platform). Deze is verkrijgbaar op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Gedetailleerde informatie over de beslechting van consumentengeschillen, waaronder het gebruik door de consument van buitengerechtelijke klachtenbehandeling, rechtsvorderingen en regels voor toegang tot deze procedures, zijn beschikbaar op het hoofdkantoren en op de websites van de provinciale inspectiediensten van de handelsinspectie en op het internetadres: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 

 

XII. Slotbepalingen

1. De bevoegde rechtbank voor het beslechten van geschillen met Consumenten is de rechtbank met territoriale bevoegdheid volgens de geldende maatregels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

2. De beslechting van ontstane geschillen tussen Artform en de Klant, welke geen Consument is, is aan een juiste rechtbank met jurisdictie volgens onze maatschappelijke zetel onderworpen.

3. Voor de aangelegenheden, die niet in deze Voorschriften zijn geregeld, zijn van toepassing de bepalingen van de geldende wetgeving, in het bijzonder de bepalingen van de wet van 23 april 1964 het Burgerlijk Wetboek (geconsolideerde tekst, Staatsblad van 2014, punt 121, zoals gewijzigd) en de wet van 30 mei 2014 over consumentenrechten (Staatsblad van 2014, punt 827). In het geval van een conflict van deze voorschriften met de rechten van klanten en bepalingen, die uit algemeen toepasselijke bepalingen voortvloeien, zijn algemene geldende bepalingen van de Poolse wetgeving van toepassing.

Bekijk onze recensies op